Politika privatnosti

Elez d.o.o., Dugoselska cesta 33a, Sesvetski Kraljevec, OIB 76139667535, poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Jamčimo korisnicima naših usluga da ćemo sve osobne podatke tretirati kao povjerljivu informaciju i poslovnu tajnu.

 

Tvrtka informira kupce/goste o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima/gostima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici ELEZ d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

Podaci pokriveni sustavom Politike privatnosti

 

Podatke koje tvrtka prikuplja i koji su zaštićeni:

 

-       ime i prezime

-       adresa

-       e-mail adresa

-       broj telefona i/ili faxa

-       podaci o Vašoj kreditnoj kartici koje ste dali Društvu u postupku on-line rezervacije ili drugom postupku plaćanja ili osiguranja plaćanja

-       ostali podaci koje nam napomenete, a želite da ostanu tajni.

 

U svako doba možete otkazati zaštitu nad ovim podacima i to izričitom izjavom u pisanom obliku.

 

Elez d.o.o. prikuplja vaše osobne podatke radi:

 

-       što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit

-       osiguranja pružanja i plaćanja tražene usluge

-       ulaska u naš sustav rezervacija usluga

-       sudjelovanje u našem sustavu nagradnih igara

-       promocije naših usluga i slanja publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala (npr. newslettera)

-       interne statističke obrade podataka

-       obrade podataka državne institucije (e-visitor).

 

Vrijeme trajanja politike privatnosti

 

U trenutku dostavljanja Vaših podataka, Vi pristajete da Vas kontaktiramo i ulazite u našu mailing listu. Zaštita Vaših podataka je trajna, a u svakom trenutku možete zatražiti uklanjanje s naše mailing liste.

 

Sadržaj politike privatnosti

 

Vašu e-mail adresu i ostale podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo, niti stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez Vašeg pristanka , jer je to protivno našoj politici o privatnosti . Elez d.o.o. se drži stroge politike "no spam". Tražimo Vaše posebno dopuštenje ako želite da Vas kontaktiramo po pitanju naših posebnih ponuda i akcija. Elez d.o.o. ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite Vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti uklonjena ukoliko je to moguće i to u što kraćem roku.


Ne prodajemo, ne prenosimo, ne otkrivamo podatke koje prikupimo na našim web stranicama nikome izvan tvrtke Elez d.o.o. bez Vaše dozvole, osim:

-       u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza

-       u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite Vaših života ili tjelesnog integriteta, a Vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu Vaših osobnih podataka

-       u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu

-       u slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke (čl.7., st.3.,toč.1.,2.,3. i 4. Zakona o zaštiti osobnih podataka)

-       u slučajevima kada je uključenost druge strane neophodna za ispravno funkcioniranje stranica. U takvim slučajevima, a prije dostave osobnih podataka, druga strana se tvrtki Elez d.o.o. obvezuje na čuvanje poslovne tajne.

-       u slučaju eventualne prodaje ili prijenosa cjelokupnog odnosno odgovarajućeg dijela vlasništva Elez d.o.o., zadržavamo pravo prodaje ili prenošenja Vaših podataka trećoj strani koja je subjekt prodaje ili prijenosa; provodi svoje poslovanje u okviru sličnih aktivnosti ili usluga te pristaje na obveze ove politike o zaštiti osobnih podataka.

 

Popunjavajući formulare na našoj stranici jamčite da su informacije koje ste priložili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama naše Politike privatnosti i njoj navedenim uvjetima.

 

Trajnost podataka

 

Želimo naglasiti da prilikom posjeta svih web stranica tvrtke Elez d.o.o. Vaši podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obavezujemo se da drugim stranama nećemo otkrivati osobne podatke koje smo zaprimili, osim u slučajevima koje smo naveli u prethodnom poglavlju.

 

Statistika

 

Na našim web stranicama korišteni su neki statistički programi. Ovi programi ne upotrebljavaju osobne podatke, već nam omogućuju da naše stranice prilagodimo tako da budu efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje. Stranice prilagođavamo pojedinim web preglednicima, kako bi iste bile što efikasnije, a oslanjajući se na strukturu te posjećenost stranice.

 

Upotreba cookie-a i on-line tehnologije

 

Naš server koristi cookie tehnologiju kako bi se olakšalo pregledavanje naših web stranica. Podaci prikupljeni na taj način koristiti će se isključivo za poboljšanje pregleda stranica te za našu statističku analizu. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe cookie-a, ukoliko je Vaš web preglednik tako podešen. Informacije prikupljamo i korištenjem oznaka, mrežnih signala, gifova ili sličnih sredstava koje nam omogućuju saznati kada posjećujete naš portal i kako koristite naše e-mail poruke ili oglase.

 

Poruka elektronskom poštom

 

Ukoliko nas želite kontaktirati putem obrasca ili nam šaljete e-mail s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, mi te podatke koristimo isključivo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.

 

Ankete i upitnici

 

Na našim stranicama povremeno provodimo ankete i upitnike. Podatke koje prikupimo tom prigodom koristimo isključivo za potrebe tvrtke Elez d.o.o.

 


Sigurni prijenos podataka

 

T-Com se brine o tajnosti i sigurnosti Vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. Sigurnost podataka na ovim stranicama osigurana je sigurnosnim protokolom sa bitnom enkripcijom podataka. Razmjena osjetljivih podataka (npr. brojevi kartica) između T-Com Pay Way sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem privatne mreže koja nema pristup na Internet i potpuno je zaštićena od neutraliziranog pristupa, korištenjem sigurnosnog protokola. T-Com u potpunosti onemogućava pristup podacima za koje sudionici u procesu kupovine nisu ovlašteni.

 

Linkovi

 

Na našim stranicama trudimo se uputiti Vas na internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Važno je napomenuti da napuštanjem internet stranice tvrtke Elez d.o.o. naša Politika privatnosti prestaje.

 

Zaštita osobnih podataka djece

 

Elez d.o.o. savjetuje roditelje i skrbnike da poduče djecu o sigurnom i odgovornom pristupanju s osobnim podacima na internetu te o oprezu koji je potreban prilikom korištenja interneta. Naše internet stranice koje bi mogle privući djecu i eventualno prikupljaju osobne podatke djece mlađe od 14 godina, izrađene su u namjeri da u najvećoj mogućoj mjeri štite prava djece i njihovu privatnost.

 

Završne odredbe

 

Za sve sporove proizišle iz prikupljanja, korištenja ili obrade Vaših osobnih podataka ili koji su povezani s njima, uključujući sporove koji se odnose na tumačenje, primjenu i izvršenje ove Politike privatnosti, ugovara se nadležnost suda u Republici Hrvatskoj, prema sjedištu Elez d.o.o.. Na sva pitanja koja nisu regulirana ovom Politikom privatnosti primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske.

 

Elez d.o.o. zadržava pravo svakodnevne izmjene i/ili dopune ove Politike privatnosti, o čemu ćete biti obaviješteni putem prikupljenih kontakata ili objavom na našoj službenoj internetskoj stranici.

 

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare l'esperienza dell'utente e la funzionalità. Per saperne di più